Inventarisatieformulier Hypotheek

U dient het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen met alle mogelijk gevraagde documenten. Op die manier kan Eigen Huis Hypotheekadvies uw situatie beter in kaart brengen.

Waarom wilt u uw hypotheek wijzigen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Welke situatie is op u van toepassing?

Om uw maximale hypotheek te kunnen berekenen zijn uw persoonlijke inkomens nodig.

Uw persoonlijke inkomen(s)

Loondienst onbepaalde tijd

Aanvullende beloningen

Loondienst bepaalde tijd / Flexwerker / ZZP

Persoonlijke inkomen(s) partner

Loondienst onbepaalde tijd

Aanvullende beloningen

Loondienst bepaalde tijd / Flexwerker / ZZP

Uw huidige koopwoning

Er is sprake van

Uw woonsituatie in de toekomst

Boeterente voor oversluiten

Uw persoonlijke financiën

Voor het bepalen van de financieringsmogelijkheden (hoogte hypotheek) wordt ook rekening gehouden met eventuele kredieten. Wij vragen u hieronder uw eventuele leningen te vermelden.

Lenen

Toelichting op uw verzoek

Bestanden toevoegen voor inventarisatie

Upload één of meer bestanden in pdf,tiff,bmp of png formaat indien van toepassing. Hoe meer u kunt aanleveren, hoe beter wij uw situatie in kaart kunnen brengen.

Zoals:

  • Hypotheekoverzicht
  • WOZ
  • Polissen en waarde overzichten
  • Loonstrookjes
  • Boeteberekening van de bank
  • Overzicht leningen
  • Nieuw rentevoorstel van de bank
  • Pensioenoverzicht
  • Besparingscheck